Corja Kuiken psycholoog

Overige activiteiten

Overige activiteiten

Counselling

Counselling is erop gericht de persoonlijke belevingswereld te verkennen, signalen van het lichaam te herkennen, de herkomst ervan te achterhalen en er een oplossing voor te vinden.

Lees meer: Counselling 

Coaching

Coaching helpt bij het krijgen van (meer) inzicht in het persoonlijk functioneren. U wordt zich bewust van waar u voor staat, van uw overtuigingen, van uw gedrag en van het effect van uw gedrag op anderen.

Lees meer: Coaching 

Mindfulness Aandachttraining

‘Mindfulness beoogt een innerlijke balans te vormen, die je helpt het leven te benaderen met een grotere stabiliteit, begrip en wijsheid’ Jon Kabat Zinn.

Lees meer: Mindfulness Aandachttraining

Overige activiteiten

Overige activiteiten

Counselling
Coaching
Mindfulness Aandachttraining

Yoga
Workshops